O Projekcie Dendrarium
Ważnym etapem tworzenia banku drzew składniowych dla języka polskiego jest podejmowanie decyzji, które spośród wielu wygenerowanych przez komputer drzew robioru danego zdania jest najbardziej odpowiednie. Wybór ten musi być dokonywany przez wykwalifikowanego pracownika. Proces ten ma na celu sporządzenie banku drzew rozbioru i na skutek sprzężenia zwrotnego - wprowadzanie poprawek do gramatyki. Nasz system - Projekt Dendrarium - koordynuje pracę grupy lingwistów, przydzielając im fragmenty całego zadania, sygnalizując przypadki braku zgodności i pozwala na ich rozstrzyganie przez użytkownika o wyższych uprawnieniach. Jednocześnie ułatwia pracę nad pojedynczymi zdaniami, zadając ujednoznaczniające pytania odnośnie cech strukturalnych właściwego drzewa rozbioru i umożliwiając szybkie udzielanie odpowiedzi na nie za pomocą wygodnego interfejsu. Aby optymalnie wykorzystywać czas pracy lingwisty, Projekt Dendrarium stawia sobie za zadanie generowanie zestawów pytań najszybciej prowadzących do uzyskania jednoznacznego wyniku. Projekt Dendrarium dostosowywuje się do zmian w gramatyce, minimalizując przy tym utratę uprzednio wykonanej pracy.
Linki
Więcej o Projekcie Dendrarium
Pobierz Projekt Dendrarium z SourceForge.net
Przeglądaj kod Projektu Dendrarium na SourceForge.net
Kontakt
dr Marcin Woliński
Dominika Pawlik
Karolina Sołtys
Piotr Achinger
Tomasz Badowski